Garancija

Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Skladno z določbami Pravilnika o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje (Uradni list RS, št. 14/12) imajo izdelki 1-letno garancijo. Če informacije o garanciji ni, artikel nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. Garancijske obveznosti prevzema prodajalec. Garancija velja le za “skrite” napake, ki nastanejo brez vpliva uporabnika. Garancija ne velja, če prodajalec ugotovi, da je prišlo do mehanske poškodbe ali stika s tekočino. Izdelek se zamenja z novim v primeru, da servis oz. popravilo ni mogoče.

Podjetje ZOLO, Darja Florijančič s.p. (v nadaljevanju tudi: ZOLO) izjavlja, da bo izdelek v garancijskem roku deloval brezhibno, pod pogojem, da se bodo upoštevala navodila za vzdrževanje in uporabo. ZOLO se obvezuje, da bo v garancijskem roku, v času, ne daljšem od 45 dni od dneva prejema reklamacijskega zahtevka in izdelka, brezplačno odpravil napake, ali – če bo to potrebno – izdelek brezplačno zamenjal.

Garancija prične teči z datumom nakupa, kar kupec dokaže z garancijskim listom in računom. Garancija za izdelek se lahko uveljavlja z izpolnjenim obrazcem za uveljavljanje garancije in računom ter predložitvijo izdelka. Izdelek je potrebno dostaviti v najkrajšem času, ko ste napako odkrili, vsekakor pa pred iztekom garancijskega roka.

Podjetje si pridržuje pravico, da zavrne garancijo v primeru, da zahtevku ni priložen račun ali da račun ni čitljiv oz. je kako drugače nepopoln.

Garancija velja za ozemlje Republike Slovenije.

Garancija ne velja v primerih:

 • če kupec ni ravnal v skladu z navodili za uporabo;
 • če je kupec nestrokovno ali malomarno ravnal z izdelkom;
 • če je v izdelek posegla nepooblaščena oseba;
 • če je prišlo do okvare, zaradi višje sile (npr. udar strele, itd.),
 • če so bili v izdelek vgrajeni neoriginalni deli;
 • če je bil izdelek izpostavljen mokroti/vlagi, ekstremnim toplotnim oziroma drugim pogojem okolja ipd.;
 • če je prišlo do okvare, zaradi prenapetosti ali izteka baterij;
 • če je bil izdelek nepravilno vzdrževan;
 • normalne obrabe izdelka;
 • mehanskih poškodb.

Obrazec za vračilo artikla v garanciji: obrazec.

Pravica do odstopa od pogodbe

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ima potrošnik v skladu z ZVPot pravico, da nas v 14 dneh od prevzema obvesti, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Potrošnik je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti. Možnost odstopa od pogodbe v skladu z ZVPot torej ne velja za pravne osebe.

Skladno s 43.č členom ZVPot potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika oziroma je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam (na primer personaliziran potisk izdelka).

Kupec, ki od pogodbe ali naročila odstopi, mora blago vrniti nepoškodovano v originalni embalaži in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

V primeru, da prodajalec ugotovi, da je vrnjeno blago poškodovano ali da se vrnjena količina ne ujema, potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Samo na podlagi zmanjšanja vrednosti blaga zaradi ravnanja potrošnika podjetje potrošniku ne more odvzeti pravice do odstopa od pogodbe in s tem vračila kupnine.

Šteje se, da ste podali odstopno izjavo pravočasno, če jo pošljete v roku, določenem za odstop od pogodbe. Dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa iz tega člena nosi potrošnik.

Če ste blago že prejeli in od pogodbe odstopite, morate blago vrniti v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe po pošti priporočeno kot paket na naš naslov: ZOLO, Darja Florijančič s.p., Stegne 45, 1251 Moravče.

Podjetje ne omogoča osebnega vračila kupljenega blaga na fizičnem naslovu podjetja. Šteje se, da ste pravočasno vrnili blago, če ga pošljete pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila artikla. Preden paket odpošljete, nujno preverite na potrdilu o naročilu ali računu, ki ste ga prejeli po elektronski pošti v trenutku naročila, da ste izdelek kupili v naši spletni trgovini. V primeru, da nam dostavite izdelek, ki ni naš, ne odgovarjamo za vašo napako in paketa ne bomo vračali.

Svetujemo, da paket pošljete priporočeno s potrdilom o pošiljki, tako bo mogoče vašo reklamacijo rešiti tudi v primeru izgubljenega paketa, na podlagi potrdila o dostavi prek sledilne številke.

Strošek pošiljanja je na strani pošiljatelja, pošiljke z odkupnino ne sprejemamo. Izdelkom, ki se vračajo, mora biti priložena kopija računa, in izpolnjen obrazec za vračilo blaga na zadnji strani računa.

Potrošnik artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila. Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku na bančni račun, katerega navede na obrazec za odstop od pogodbe.

Če izdelek ne deluje pravilno, ali ne deluje v skladu z vašimi pričakovanji, nas kontaktirajte na e-mail naslov info@zolo.si, kjer vam bodo naši svetovalci lahko pomagali s potrebnimi pojasnili. Na ta način se boste izognili morebitni napačni uporabi izdelka in poškodbam samega izdelka ter morebitnim poškodbam drugih stvari.

Za izdelke, za katere bomo ugotovili, da so bili poškodovani zaradi nepravilne ali neprimerne uporabe oziroma ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga, reklamacij ne bomo mogli upoštevati. V kolikor boste želeli tak izdelek po zavrnitvi reklamacije ponovno prevzeti, vam ga bomo poslali ter pri tem zaračunali stroške, povezane z dostavo izdelka.

Obrazec za odstop od pogodbe najdete tukaj: obrazec.

Stvarna napaka

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku šestih mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Prodajalec mora kupcu izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.
Prodajalec mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje pa v 8 dneh po prejemu zahteve, če je obstoj napake na blagu sporen.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati:

 • da odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali;
 • da blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali;
 • vrne plačani znesek.Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljanju storitve ni sporna, mora prodajalec čimprej, najpozneje pa v roku 8 dni ugoditi potrošnikovi zahtevi iz prejšnjega odstavka.

Kdaj je napaka stvarna:

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Kako se stvarna napaka uveljavlja?
Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če nas o napaki obvesti v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in nam omogočiti, da stvar pregledamo. Obvestilo o napaki nam lahko kupec sporoči osebno, pri čemer mu moramo izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja in Zakona o varstvu potrošnikov.

Kdaj prodajalec ne odgovarja za stvarne napake?
Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Če je predmet pogodbe med prodajalcem in kupcem rabljena stvar, ne odgovarjamo za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve. Pravice potrošnika ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o napaki obvestil prodajalca.

Obrazec za prijavo stvarne napake: obrazec.